Log

Log over hændelser på Konservative 2.0

- Opdateringer

- Nye sider

- Nye emner

- Nye blogs

 

Denne hjemmeside er publiceret koordineret med udgivelsen af bogen "Konservative 2.0" primært af hensyn til henvisningerne i bogen. Det har betydet, at hjemmesiden kun har en brøkdel af det tiltænkte med fra begyndelsen. Siden vil derfor løbende blive sup- pleret med informationer, links og andet, som vedrører konservatismen og det danske politiske billede.

Når der løbende bliver opdateret forskellige steder kan det være svært at finde rundt. Derfor vil der blive ført en log nedenfor for at lette overblikket for brugeren.

"Konservative 2.0".

 

Hvis man skal have et fuldt udbytte af kilder og henvisninger, så skal man naturligvis læse bogen "Konservative 2.0" sideløbende.

Bogen giver en moderne og tidssvarende tolkning af konservatismen. Den gør op med myter og fordomme - ikke mindst de dogmer, som har hindret konservatismen i for alvor at have betyd-ning i dagens Danmark.

 

Vi står i en svær tid, hvor der ikke synes løsninger på de meget alvorlige problemer, som vort vestlige samfund står overfor. Disse løsninger anviser Konservative 2.0.

 

Fundamentet for Konservative 2.0 er erkendel-sen af vor kulturs helt afgørende betydning for vore livsvilkår som borgere. Med det fundament og en ikke-ideologisk, men pragmatisk tilgang til virkeligheden, følger en række indlysende kon-sekvenser og konklusioner. Nogle af disse gør markant op med den dogmatiske opfattelse af konservatismen, som er udbredt både i befolkningen og på Christiansborg.

 

Copyright © Kåre Grønbæk All Rights Reserved