Kilder og Henvisninger

Konservative 2.0

Kilder og henvisninger

- for det 21. århundrede

 

Supplerende kilder og henvisninger til bogen "Konservatisme 2.0".

 

Nedenfor er de links som svarer til dem, som er angivet i bogen "Konservatisme 2.0".

Disse kilder og henvisninger består af en bred vifte, herunder forelæsninger publiceret på YouTube.

Bemærk at de angivne kilder ikke nødvendigvis stemmer overens med forfatterens egne meninger. Kilderne er medtaget fordi de giver væsentlig information - og husk, at væsentlig information ikke afhænger af kilden, men af informationens egen kvalitet.

 

A: OECD, “Making trade work for all”, http://www.oecd-ilibrary.org/employment/making-trade-work-for-all_6e27effd-en

B: Political Correctness - Modern Left Education: https://www.youtube.com/watch?v=fFsmryiqc5I

C: Equality (lighed og politisk korrekthed): https://www.youtube.com/watch?v=XM-HJT8_esM

D: Jesper Jespersen: Er Finansministeriets regnemodel troværdig?: http://finans.dk/debat/ECE9395839/er-finansministeriets-regnemodel-trovaerdig/?ctxref=ext

E: Yale Courses: 17. The Frankfurt School of Critical Theory: https://www.youtube.com/watch?v=FFpGf7aPXNA

F: The Architects of Western Decline: A Study on the Frankfurt School and Cultural Marxism: https://www.youtube.com/watch?v=eTmNWY0ZPfM

G: Herbert Marcuse and the Frankfurt School (1977): https://www.youtube.com/watch?v=vm3euZS5nLo

H: The History of Political Correctness-The Frankfurt School (lidt venstre-paranoid): https://www.youtube.com/watch?v=1SRhr2STdeM

I: Bernie Sanders: The Crisis Neoliberalism Created (9/18/2008): https://www.youtube.com/watch?v=Do2gYTbi35A

J: Unraveling Political Theory: What Is Neoliberalism?: https://www.youtube.com/watch?v=tZE1xGtlKCM

K: Roger Scruton: Moral Relativism Will Be the Death Knell of Western Civilization: https://www.youtube.com/watch?v=TmYndY0p058

L: “Det Post-Faktuelle Samfund”, Tom Jensen, http://tomjensen.blogs.berlingske.dk/2016/01/21/den-post-faktuelle-lov/

M: Roger Scruton: ”Human Duties”, https://www.youtube.com/watch?v=oSnafftvFHg

N: Counting the Fingers of Adam Smith's Invisible Hand: https://www.youtube.com/watch?v=3p1sW9aIQ-Y

O: Yanis Varoufakis: The Future of Capitalism | The New School: https://www.youtube.com/watch?v=ihVcrnFag1s

P: Frank Newman: Government Finance: https: //www.youtube.com/watch?v=aA8I60oR_hA

Q: A “Macroneconomic” Revolution? Af Anatole Kaletsky: https://www.project-syndicate.org/commentary/replacement-market-fundamentalism-by-anatole-kaletsky-2017-07

R: Government Debt and Deficits Are Not the Problem - Private Debt Is: https://www.youtube.com/watch?v=dQ74wWIxe4E

S: Frank Newman: "How I Learned to Stop Worrying and Love the National Debt": https://www.youtube.com/watch?v=Ae7PO-j7TIc

T: Prof. Werner brilliantly explains how the banking system and financial sector really work: https://www.youtube.com/watch?v=EC0G7pY4wRE

U: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Werner Sinn: Europa in der Krise (Universität Leipzig, 20.06.2017): https://www.youtube.com/watch?v=0rvlJJDQf78

V: Yanis Varoufakis and Joseph Stiglitz: https://www.youtube.com/watch?v=OY3Qxm6BoUI

W: Hans-Werner Sinn Vortrag 2017 | AUFKLÄRENDE Analyse der Krise in Europa: https://www.youtube.com/watch?v=_nNm8efMwWg

X: Efforts to Rescue Migrants, New York Times 2017-06-14: https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/14/world/europe/migrant-rescue-efforts-deadly.html?smid=fb-share&_r=1

Y: Wealth Inequality in America: https://www.youtube.com/watch?v=QPKKQnijnsM

Z: Interview with Robert Solow about Equitable Growth: https://www.youtube.com/watch?v=20NXQ470nSM

Æ: Joseph Stiglitz "How Inequality In Today's Society Endangers Our Future": https://www.youtube.com/watch?v=CW3YuPnVieA

Ø: Bombe under 30 års styringstænkning: Hood og Dixon lægger New Public Management i graven: http://www.denoffentlige.dk/bombe-under-30-aars-styringstaenkning-hood-og-dixon-laegger-new-public-management-i-graven

Å: Begrænset viden om effekten af udlicitering: http://www.djoefbladet.dk/blad/2016/01/begr-ae-nset-viden-om-effekten-af-udlicitering.aspx

AA: Ministre angriber forgyldte lufthavnsejere: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/174255/artikel.html

BB: Kommunal stordrift uden besparelser: http://www.djoefbladet.dk/blad/2017/04/kommunal-stordrift-uden-besparelser.aspx

CC: Roger Scruton om ”Election and accountability”: https://www.youtube.com/watch?v=jgFpdUti87c

DD: Tom Jensen: Det post-faktuelle samfunds lov: http://tomjensen.blogs.berlingske.dk/2016/01/21/den-post-faktuelle-lov/

EE: Miljøfolk: Selv det mindste forbrug kræver to kloder: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/milj%C3%B8folk-selv-det-mindste-forbrug-kr%C3%A6ver-kloder

FF: Verdens befolkning: https://da.wikipedia.org/wiki/Verdens_befolkning

GG: Befolkningseksplosion i Afrika kan blive Europas næste store udfordring: http://finans.dk/finans/politik/ECE7972087/Befolkningseksplosion-i-Afrika-kan-blive-Europas-n%C3%A6ste-store-udfordring/?ctxref=ext

HH: Globalis, Befolkningstal: http://www.globalis.dk/Statistik/Befolkningstal

II: Globalis, CO2-udslip per indb: http://www.globalis.dk/Statistik/CO2-udslip-per-indb

JJ: Ugebrevet A4: Kortlægning af parti-støtte: Fattige partier fik det bedste valg: http://www.ugebreveta4.dk/kortlaegning-af-parti-stoette-de-fattigste-partier-fi_20675.aspx

 

"Konservative 2.0".

 

Hvis man skal have et fuldt udbytte af kilder og henvisninger, så skal man naturligvis læse bogen "Konservative 2.0" sideløbende.

Bogen giver en moderne og tidssvarende tolkning af konservatismen. Den gør op med myter og fordomme - ikke mindst de dogmer, som har hindret konservatismen i for alvor at have betyd-ning i dagens Danmark.

 

Vi står i en svær tid, hvor der ikke synes løsninger på de meget alvorlige problemer, som vort vestlige samfund står overfor. Disse løsninger anviser Konservative 2.0.

 

Fundamentet for Konservative 2.0 er erkendel-sen af vor kulturs helt afgørende betydning for vore livsvilkår som borgere. Med det fundament og en ikke-ideologisk, men pragmatisk tilgang til virkeligheden, følger en række indlysende kon-sekvenser og konklusioner. Nogle af disse gør markant op med den dogmatiske opfattelse af konservatismen, som er udbredt både i befolkningen og på Christiansborg.

 

Copyright © Kåre Grønbæk All Rights Reserved